SWOT

SWOT
Resultatet af SWOT-analysen kan bruges til at udvikle strategier og planer, der bygger på organisationens eller virksomhedens styrker og muligheder, samtidig med at man forsøger at tackle svagheder og trusler.

Del artiklen

En SWOT-analyse er en strategisk planlægningsmetode, der anvendes til at evaluere en organisations eller en virksomheds styrker, svagheder, muligheder og trusler. “SWOT” er en forkortelse for “Styrker” (Strengths), “Svagheder” (Weaknesses), “Muligheder” (Opportunities) og “Trusler” (Threats).

SWOT-analysen hjælper med at identificere de interne og eksterne faktorer, der kan påvirke organisationens eller virksomhedens evne til at nå sine mål. De interne faktorer er styrker og svagheder, som er specifikke for organisationen eller virksomheden selv. De eksterne faktorer er muligheder og trusler, som kan påvirke organisationen eller virksomheden fra omverdenen.

SWOT-analysen udføres normalt ved at samle information og data fra forskellige kilder, såsom markedsundersøgelser, konkurrentanalyser, kundedata og interne rapporter. Derefter organiseres og analyseres dataene for at identificere og vurdere de fire kategorier.

Resultatet af SWOT-analysen kan bruges til at udvikle strategier og planer, der bygger på organisationens eller virksomhedens styrker og muligheder, samtidig med at man forsøger at tackle svagheder og trusler. Det kan også hjælpe med at identificere områder, hvor der er behov for yderligere ressourcer eller indsats for at nå organisationens eller virksomhedens mål.

Er du midt i overvejelserne omkring strategiudvikling, så klik her: Strategi365

Få opdateringer

Få opdateringer og viden om forretningsudvikling for SMV'er

Udforsk mere

Business Model Canvas
Strategi & Forretningsudvikling

Business Model Canvas (BMC)

Ved at fylde hver af de ni byggesten ud, kan virksomheder identificere, hvad der er vigtigt for deres forretning

Har du lyst til at booste din forretning?

Vi ringer dig op