Strategiproces og -udvikling

Få styr på den langsigtede plan med en konkret og sammenhængende strategi

At have en strategi for sin virksomhed eller afdeling gør, at der er et fundament at træffe beslutninger ud fra. En eksplicit strategi vil for både ejere, ledere og medarbejdere være en fælles rettesnor, der gør det at arbejde i samme retning nemmere og mere effektivt. Vi oplever at mange virksomheder i dag måske har gjort sig nogle tanker og drømme om fremtiden, men de færreste har trykprøvet og arbejdet fokuseret med disse i en egentligt professionel strategiproces. Det er en skam, for nogle af de afledte effekter af en strategiproces kunne bl.a. være: 

Øget sammenhæng på tværs af virksomheden

Øget motivation og meningsfuldhed i arbejde

Overblik over både forretning og fremtidige muligheder

En fælles retning og klare handlingsinitiativer

den gode

Strategiproces

Udvikling og forandring kan ofte kickstartes af en god strategiproces, ligesom en mindre god strategiproces ofte kan resultere i den modsatte effekt. Så hvordan sikrer du, at det bliver en god strategiproces, der kommer til at efterlade positive effekter i dit lederteam og blandt medarbejderne? 

De tre procestyper: Den Rationelle Den Fleksible Den Kreative

Hav disse punkter for øje i strategiprocessen:

Timing – At iværksætte en strategiproces kræver ressourcer både i form af tid, men også kognitiv kapacitet. Derfor skal du overveje hvornår timingen er bedst.

Forberedelse – God forberedelse er væsentligt i en strategiproces, fordi det modsatte vil forringe kvaliteten af det strategiske grundlag for selve processen. F.eks. vil der hurtigt opstå modvillighed, hvis de deltagende i processen opfatter den ringe forberedelse som manglende ledelsesmæssigt engagement.  

Viden – Det virker måske banalt, at viden er væsentligt for en god strategiproces. Dog oplever vi ofte, at den viden, der er tilgængelig til strategiudviklingen, er hvad end de der står og skal være med til at udvikle strategien føler, synes, har hørt, kan fornemme osv. – altså ren intuition. Dette må og skal suppleres med mere objektiv viden, hvis den gode strategiproces skal sikres.

Hvordan kommer jeg i gang med at udvikle en god strategi?

Strategi

De fleste virksomheder er gode til den kortsigtede planlægning. Faktisk så gode, at det at gå fra den ene kortsigtede plan til den anden bliver den foretrukne metode. Dog halter det efter når det kommer til de store visioner og drømme fra fremtiden. Her synes mange måske, at det bliver for abstrakt eller urealistisk ’fordi verden jo er så omskiftelig’. Ikke desto mindre, så er det når vi drømmer og tør dele vores drømme, at motivation og engagement hurtigt spreder sig og forplanter sig i vores daglige arbejde. Drømme kan blive til virkelighed, det er bevist flere gange. Derfor er det også her, vi anbefaler dig at starte. Vær visionær på din virksomheds og egne vegne. Lad dig inspirere af dine omgivelser og andre virksomheder.

Sådan arbejder vi med en sund balance

- gennem agile udviklingsprincipper

Hent vores framework til agil forretningsudvikling og modtag inspiration til metoder og lavt hængende frugter, du kan implementere med det samme. Udfyld formularen herunder.

CG-Group

+50 gennemførte markeds-orienteret udviklingsprojekter

I forening, har vi på tværs af de 4 driftsselskaber gennemført ca. 50 markedsorienteret udviklingsprojekter siden etablering af samarbejdet. Dette har været medvirkende til at frigive tid, ressourcer, samt skabe overblik og overskud i forretningen. Som et resultat heraf, har virksomhederne i større grad end tidligere kunnet fastholde en positiv udvikling og indfri markedspotentialerne.

“ML Citat”

Er nem strategiudvikling noget for dig?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig.