STRATEGI 365

Strategi365 er specifikt udviklet til SMV’er. 

Konceptet baserer sig på en inddragende proces, der involverer nøglemedarbejdere i virksomheden. Denne proces sikrer, at alle perspektiver og synspunkter på virksomhedens nuværende situation og fremtidige mål bliver taget i betragtning.

Strategi365 gør det flyvske konkret og fører din virksomhed fra dens nuværende situation til  den ønskede situation.

Med strategi365 tilbyder vi:
  • en gennemtestet strategiproces
  • sammenhængende forretningsstrategi
  • en analysebaseret tilgang til strategiudviklingen
 
Strategi365 tilgodeser altså dit komplette strategiske behov og resulterer i at du får en fyldestgørende og professionel strategi.

En afgørende brik for SMV'er

Som leder af en SMV er det afgørende at have en klar strategi for at navigere i den skiftende forretningsverden og opnå succes. 

Uden en strategi kan du miste retning, og det kan være svært at koordinere ressourcer og handlinger mod et fælles mål. 

Det er derfor op til dig som leder at sikre, at din virksomhed har en strategi, der skaber en klar retning og fælles mål for alle medarbejdere. 

En god forretningsstrategi hjælper dig med at differentiere dig i markedet og opnå en konkurrencemæssig fordel, samtidig med at den giver dig en ramme for at træffe kvalificerede beslutninger og prioritere dine ressourcer på den mest effektive måde. 

Hvordan er strategiprocessen bygget op?

Der er mange måder at udvikle en strategi på, og processen mod den endelige strategi kan tilgås på forskelligvis.

Fælles for de forskellige metoder er, når strategien er udviklet, så skal den eksekveres. Her skal strategiprocessens have et særligt fokus, for at skabe forståelse og ansvar for hele virksomheden i det efterfølgende arbejde. Undersøgelser viser nemlig, at 70% af strategier fejler på grund af dårlig eksekvering.*

Derfor er Wibergis Consultings unikke strategiproces, Strategi365, bygget med et fokus på eksekvering som en integreret del af processen.

En strategi er kun stærk, hvis den eksekveres 365 dage om året. 

 *McKinsey & Company, 2018

Strategiprocessen

Hvad er dit strategisk behov?

StrategiNU
StrategiSucces

Eksekvering som en integreret del af processen

Det er ikke tilstrækkeligt at have en strategi på papir, den skal blive til virkelighed i hverdagen. Her er de 7 punkter, som Strategi365s proces sikre, gør strategien virkelig i hverdagen:

Målsætning & mål

Strategi skal have klare målsætninger og mål, der er tydelige og opnåelige for organisationen. Målsætningerne skal være relevante for jeres forretning og give mening for alle i organisationen.

Must Win Battles

Fokuser på de vigtigste sejre, der vil påvirke jeres strategis succes. Identification af de vigtigste kampe, der skal vindes for at nå jeres mål, og sæt en plan i gang for at opnå dem.

Adfærdsorienteret

Hvordan vi kan påvirke medarbejdernes adfærd og holdninger, for at styrke jeres strategi. Dette inkluderer at skabe incitamenter for medarbejdere til at ændre adfærd og holdninger i overensstemmelse med strategien.

Ejerskab & ansvar

For at sikre, at jeres strategi bliver implementeret korrekt, skal alle medarbejdere føle sig ansvarlige for at nå jeres strategiske mål, og have ejerskab for at sikre succes.

Strategi

Tydelig handlingsplan

En veldefineret handlingsplan vil sikre, at I har klare og specifikke trin til at nå jeres mål. Planen skal være konkret og involvere alle relevante parter i organisationen.

Klart formuleret strategi

Strategi skal være tydelig og let at forstå for alle i organisationen. Det er vigtigt, at alle i organisationen kan forstå strategien og dens målsætninger, så alle arbejder i samme retning.

Effektiv kommunikation til ansatte

For at sikre, at jeres strategi bliver implementeret korrekt, kommunikere vi den på en klar og effektiv måde. Dette inkluderer at sikre, at alle i organisationen forstår strategien og dens målsætninger, samt at kommunikere regelmæssigt om status og resultater.

Hvordan sikre du, at din strategi ikke fejler`?

Lack of alignment: A study by the Harvard Business Review found that only 14% of employees understand their organization’s strategy and direction. This lack of alignment can lead to confusion and poor execution of the strategy.

 

Lack of flexibility: According to a study by Strategy& (formerly Booz & Company), only 17% of companies are able to change their strategy quickly in response to changing market conditions. This lack of flexibility can make a strategy obsolete or ineffective.

 

Lack of resources: A survey by Deloitte found that 33% of executives believe that a lack of resources is a major challenge to implementing a strategy. This can include a lack of financial resources, human capital, or technology.

 

Lack of communication: According to a study by the Project Management Institute, 56% of unsuccessful projects are due to communication-related issues. This can include unclear communication of the strategy, lack of communication between teams, or poor communication of progress and results.

Mere om strategi & forretningsudvikling

Retning
Strategi & Forretningsudvikling

Betydningen af en tydelig retning for SMV’en

For at fastholde dine kunder må du kende din strategi og dine konkurrenter. Har du den rigtige strategi i forhold til dine konkurrenter, og fokuserer du tilstrækkeligt på, og anvender dine styrker aktivt? Der er tidligere lavet studier, som viser

Læs mere »
Strategi & Forretningsudvikling

Balanceret vækst i SMV’er

Inden i sætter gang i den ambidextrøse (to-håndet) virksomhed, og skubber gang i drift eller udvikling – hvad end der er ubalance af. Bør I overveje hvilken type balance, der passer til jeres virksomhed. Her skelnes overordnet mellem to typer,

Læs mere »
Vækstmatrice
Strategi & Forretningsudvikling

Ansoffs vækstmatric

Ved at kombinere disse fire forskellige strategier kan virksomheder identificere muligheder for vækst og udvikling.

Læs mere »
SWOT
Strategi & Forretningsudvikling

SWOT

Resultatet af SWOT-analysen kan bruges til at udvikle strategier og planer, der bygger på organisationens eller virksomhedens styrker og muligheder, samtidig med at man forsøger at tackle svagheder og trusler.

Læs mere »
kundeindsigtwibergis
Strategi & Forretningsudvikling

Kommerciel due diligence

I forbindelse med opkøb og eller salg af virksomheder, bliver der som regel gennemført en due diligence process for at vurdere risiko og afdække potentialer.

Læs mere »