EINFACH ApS 

Forretningsudvikling & Kundeanalyse 

”Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med Wibergis Consulting, som lavede en kundeundersøgelse for EINFACH. De var gode til at lytte til mine ønsker og sørgede gennem hele processen for at følge op og sikre, at vi kom i mål til tiden. Jeg kan kun anbefale at bruge dem, hvis du ønsker et frisk syn på tingene. De har virkelig noget at byde ind med.”

Jesper Holm Pedersen, Ejer EINFACH ApS

EINFACH er en af Midtjyllands førende økonomistyrringvirk-somheder med snart 12 års erfaring i branchen. Stifter og ejer Jesper Holm Pedersen har fra dag et haft fokus på digitalise-ring af økonomistyring, og er derfor på forkant med udviklin-gen i branchen. I 2019 præsterede EINFACHs ca. 12 medar-bejdere at levere en bruttofortjeneste på 5 mil. DKK. 

EINFCAH valgte i november 2019 at indgå et samarbejde med Wibergis Consulting, med henblik på at forny sin indsigt og viden om sine nuværende kunder. Ydermere, hvilken vær-diskabelse, som kunderne oplever ved EINFACHs produkter med henblik på at udvikle nye produkter og processer, der potentiel vil kunne forøge denne. 

Gennem en spørgeskemaundersøgelse efterfulgt af statistiske analyser fik vi skabt værdifulde og konkrete indsigter i EIN-FACHs kunders behov, samt hvilken værdi EINFACH skaber for deres virksomhed og hvorfor de er kunde hos EINFACH. Yder-mere skabte analysen indsigt i forventningen til fremtidens økonomistyrringsvirksomhed. Resultaterne af analysen blev med det samme anvendt i strategiudviklingen. 

Undersøgelsen medførte også, at EINFACH fik den nødven-dige indsigt i sine kunder, til at kunne optimere på nuværende og udvikle på nye produkter. Dette har siden sikret EINFACHs kunder en øget værdiskabelse. 

Læs mere om EINFACH ApS her: www.einfach.dk

Optimer ved brug af målrettet data