Cito A/S

Markedsanalyse & konkret handlingsplan for markedsudvidelse 

”Gennem vores samarbejde med Wibergis Consulting, har vi opnået yderligere indsigt i potentielle nye markeder for fremtidig ekspansion. Vi har fået værdifuld indsigt i hvilke muligheder og udviklingspotentialer, en entré på et nyt markedsområde potentielt vil medføre vores virksomhed, samt håndgribelige værktøjer til at skabe succes fra dag et.” 

Morten Lindholt, Adm. Direktør C G Group A/S 

Cito A/S er blandt Midtjyllands største udlejere af skurvogne, stilladser, forskalling, lifte, maskiner og andet byggemateriel. De leverer både til byggebranchen, industrien og den offentlige sektor, og har mere end 50 års erfaring indenfor branchen. Cito A/S har på nuværende tidspunkt afdelinger i Viborg, Holstebro, Skanderborg, Randers, Grenå & Hvam.

Cito A/S valgte i november 2019 at indgå et samarbejde med Wibergis Consulting, med henblik på at afdække og vurdere potentielle geografiske markeder, som virksomheden skulle udvide forretningen til.

Med udgangspunkt i den viden og erfaring, som Cito har, kunne vi identificere hvilke faktorer, der har særlig indvirkning på virksomhedens succes på et marked. Dernæst udarbejdede vi markedsanalyser på relevante markeder, for at afdække potentialerne, samt vurdere hvilken tilgang Citoa A/S benytte til udvidelse til et nyt marked.

Vores anbefalinger blev konkretiseret i handlingsplaner, som virksomheden måtte iværksætte med henblik på at skabe værdi fra dag et.

Cito A/S har efterfølgende etableret salgsafdeling på Djursland på baggrund af vores anbefalinger, og på kort tid blevet til en god indtjenende forretning.

Læs mere om Cito A/S her: www.cito-as.dk

Optimer ved brug af målrettet data