Brevis A/S

Kundeanalyse

 “Vi har igennem dialogen med Wibergis, opnået væsentlig større indsigt i, hvilke parametre, der er vigtige for vores kunder, og hvordan vi som virksomhed præsterer på disse. De indledende samtaler, indhentning af data, analyse, samt rapportering til os, er håndteret yderst professionelt. Jeg kan give dem min varmeste anbefaling” 

– Claus Renner, Direktør og ejer 

Brevis Forsikringsmæglere A/S er en uafhængig og uvildig forsikringsmæglervirksomhed, som udelukkende fokuserer på at guide erhvervskunder sikkert gennem forsikringsjunglen, primært inden for skade- og sundhedsforsikringer. Brevis befinder sig i Herning, men har kunder over hele landet. 

Brevis valgte i slutningen af maj 2020 af indgå et samarbejde med Wibergis Consulting med henblik på at få et bedre kendskab til sine kunder. Dette særlig med henblik på at få den nødvendige indsigt i hvordan Brevis kan øge værdiskabelse for sine kunder, og derigennem etablere en stærkere markedsposition i forsikringsmæglerbranchen, der er kendetegnet af hård konkurrence. 

Gennem en spørgeskemaundersøgelse efterfulgt af statistiske analyser lykkedes det os at skabe værdifulde og konkrete indsigter i Brevis’ kunders behov. 

Denne spørgeskemaundersøgelse blev fulgt op med en række telefoninterviews, for at kunne følge op på kundernes svar – og herigennem kunne få uddybende besvarelser. Herigennem blev der fundet frem til, hvad kunderne efterspurgte, og på hvilke parametre, hvor Brevis kunne blive endnu bedre.

Læs mere om Brevis her: www.brevis.dk 

Optimer ved brug af målrettet data