Et indsigtsskabende konsulenthus der hjælper små og mellemstore virksomheder

Hos Wibergis Consulting finder du konsulenter der gør det let for dig, at forretningsudvikle på baggrund af objektiv viden. Det mener vi, giver mening.

Wibergis Consulting blev stiftet af Asbjørn, Anders og Jacob i 2019 med målsætningen om, at hjælpe små og mellemstore virksomheder og gøre det muligt at begive sig ud i datadrevet forretningsudvikling med succes  – fordi virksomheder, der anvender data og indsigt, klarer sig bedre. 
 
Vi mener at det skal være sjovt at drive virksomhed og det er sjovt når det går godt.

Vision

“At være det foretrukne konsulenthus for små og mellemstore virksomheder”
 

Vores ambitiøse målsætning forpligter os til kontinuerligt at arbejde mod at; skabe de bedste forudsætninger for en bæredygtig arbejdsplads for vores medarbejdere og deres udvikling, udvikle aktuelle og værdiskabende ydelser for og i samarbejde med vores kunder, samt fortsat at have et kundeorienteret fokus i alt vi foretager os.

 
 

Mission

“At levere indsigt, der gør det muligt for vores kunder at træffe strategiske beslutninger på et oplyst grundlag”

Vores mission er at skabe indsigt og danne det rette beslutningsgrundlag for vores kunder ved at levere præcist tilpassede og værdiskabende kvalitetsløsninger. Dette opnår vi ved at indgå i tæt samarbejde med vores kunder, hvor vi i fællesskab skaber et miljø med fokus på kontinuerlig læring, vidensdeling og eksekvering.

Vi skaber i fælleskab et fundament med viden og erfaring, der gør at vi i samarbejde når til de rigtige konklusioner og beslutninger. Derigennem indfrier vi uopdagede potentialer og accelerer udviklingen i de virksomheder vi samarbejder med.

Samarbejdsproces

1. Møde

Ved det indledende møde præsenteres du for mulighederne og forventet udbytte ved at indgå i et samarbejde med os.

2. Samarbejde

Enighed om samarbejdets rammer og forståelse for hver parts involvering bliver her afklaret, samt underskrives samarbejdsaftalen.

3. Vision

Opnåelse af forståelse for, hvordan samarbejdet med os hænger sammen med din virksomheds overordnede strategi og målsætning. Sådan sikre vi et meningsfuldt samarbejde og udbytte deraf.

4. Omfang

Afklaring omkring omfanget for hvilket data, som skal indsamles for at opnå den ønskede indsigt. Denne proces er vital for, at vi kan besvare det rigtige spørgsmål der giver der svar på dine udfordringer og ønsker.

Samtale billede

5. Dataindsamling

Gennem de aftalte metoder indsamler vi den relevante data for at foretage de nødvendige analyser og sikre samarbejdets succes. Vi holder løbende dig opdateret og informerer såfremt der er meningsfulde resultater undervejs.

6. Analyse

Efter vi har indsamlet den nødvendige mængde af data, vil vi igangsætte vores analysearbejde, her undersøger vi blandt andet for sammenhænge, trends, mm. alt efter målsætningerne for samarbejdet.

7. Anbefalinger

Efter endt analysearbejde, vil vi omdanne denne nye viden til anvendelige planer og initiativer. En god analyse falder til jorden, hvis den ikke gøres håndgribelig og anvendelig.

8. Præsentation

Det færdige arbejde præsenteres og vi fremlægger brugbare og handlingsklare anbefalinger til hvordan og hvilke indsatsområder, der har den største effekt for din virksomhed. Vi præsenterer vores anbefalinger i et sådant format, at du har mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Mød Wibergis Consulting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ekspertise

Konsulenternes forskellighed sikrer en bred vifte af kompetencer, der kan skabe værdi for din virksomhed. Du vil, ved at indgå et samarbejde med Wibergis Consulting, opnå et holistisk syn på din virksomhed og du vil få indsigt i eventuelle uopdagede muligheder og udfordringer.

Fælles for alle vores konsulenter er, at de er passionerede, brænder for at skabe udvikling, løse problemer og udfordringer. Med den indstilling kan de bidrage til vores kunders vækst. De stræber efter at levere varige og værdiskabende kvalitetsløsninger for dig som kunde og arbejder kontinuerligt på at forbedre denne evne.

 

 

loui-kiaer-CielzQJR0SQ-unsplash
IMG_0159-(1)

Wibergis Consulting

Vores ambition er at levere konsulentydelser, der er fagligt uangribelige, begavede og værdiskabende for vores kunder. Dette har været drivkraften for Wibergis Consulting siden etablering.

Denne indstilling, har skabt grundlag for virksomhedens fremtidige udvikling i samarbejde med dygtige medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Wibergis Consulting er vokset kontinuerligt siden etablering, og har i dag 10 medarbejdere, der hver især repræsenterer forskellige baggrunde og faglige kompetencer.