Markedsanalyse

Opdag nye potentialer med indsigt fra nye og eksisterende markeder gennem en markedsanalyse

Ønsker du at være konkurrencedygtig? Så er det essentielt at have et overblik samt den nødvendige indsigt i de markeder, som du er til stede på.

Værdifulde markedsanalyser kan være tunge og tidskrævende, men de er udslagsgivende for virksomhedens succes på markedet. Heldigvis har Wibergis Consulting et dygtigt hold konsulenter med bred erfaring indenfor brugbare og værdiskabende markedsanalyser.

kundeanalysewibergis

Indsigt igennem markedsanalyser giver

Overblik over din virksomheds udviklingspotentialer

Viden angående hvad der skaber værdi på din virksomheds eksisterende markeder

Formindsket risici ved at træffe vigtige beslutninger om markeder, kundesegmenter og produkter

Skal du vinde dine nuværende markeder eller indtage nye?

 Om du skal vinde dit marked, eller indtage nye markeder, vil du få en god start med en dybdegående markedsanalyse. Markedsanalysen vil blandt kunne give en forståelse af markedsudviklingen og konkurrencen. Ydermere, vil du med  vores markedsscreening kunne danne et billede af den forventede udvikling for markedet, samt få et overblik over hvilke markeder, der er attraktive for din virksomhed. 

Markedsanalysen gør det let for dig at træffe de beslutningen omkring strategiske inversteringsmuligheder, der sikrer din virksomheds tilstedeværelse på nuværende markedet samt hvilke nye markeder, der er attraktive for fremtidige udvidelser. 

markedsanalysegraf
Referencer

Wibergis Consulting gør markedsanalysen konkret og brugbar

 Markedsanalysen og dens delelementer er stærke redskaber, men de kan være tunge og uhåndgribelige at indsamle og strukture de nødvendige informationer. Ydermere, kan det være en tidskrævende proces, at afdække de nødvendige handlingsinitiativer

Derfor arbejder vi altid med at omsætte analyserne til konkrete initativer og handlingsplaner. Vi opstiller og prioriterer initiativerne efter markedspotentialer og målsætningerne for din virksomhed. 

Handlingsplanerne og de konkrete initiativer gør det let for dig at træffe beslutninger på baggrund af, hvor stor en påvirkning, handlingerne potentielt kan få på din virksomhed. Vi gør det nemt for dig, at vælge samt implementere de aktuelle handlinger.

Tæt samarbejde sikrer kvalitetsanalyser

 Markeder er komplekse. Konstante forandringer vil påvirke samt ændre markedssituationen. Det er vigtigt at din virksomhed fortsat kan være konkurrencedygtig og aktuel på markedet, for at sikre udvikling og vækst i din virksomhed. 

Vi giver dig en indsigt i markedsudviklingen gennem afdækning af hvilke faktorer, der  kan og vil påvirke din virksomheds fremtidige udviklingspotentialer. Ved en markedsanalyse kan vi hjælpe dig med at mindske potentielle risici gennem strategiske handlingsplaner

Gennem en markedsanalyse opnår du og din virksomhed altså et oplyst  beslutningsgrundlag, der gør det muligt at lave strategiske handlingsplaner. Det mindsker potentielle risici og tvivl omkring retningen for din virksomheds kommende aktiviteter og fortsatte udvikling, samt sikrer et optimalt ressourcebrug

markedsanalyse

Hvad er fordelene ved en markedsanalyse hos Wibergis?

En markedsanalyse  fra Wibergis Consulting vil kunne give din virksomhed de nødvendige forretningsmæssige indsigter i de aktuelle markeder og potentielt set medføre:

 • Øget indtjening gennem afdækkelse af den optimale prissætning
 • Øget omsætning gennem den korrekte tilstedeværelse
 • Bedre konkurrenceevne gennem indsigt i konkurrenternes tilstedeværelse
 

Fleksibilitet og kundetilpassede løsninger

 Vores løsninger er altid fleksible og dynamiske ud fra dine behov. Gennem hele vores samarbejde har vi fokus på sparring, så dine ønsker og behov på bedste vis indfries – en kundetilpasset løsning er nøgleordet.

Resultaterne af en markedsanalyse er indsigt og anbefalinger fra os, der hjælper din virksomhed på rette vej mod fremtidig vækst og udvikling.
Anbefalingerne bliver i et håndgribeligt format, så I som virksomhed vil få mulighed for at videreformidle nøgleelementer af analysen til andre I jeres virksomhed.
Vi er også til rådighed med rådgivning og bidrager gerne med implementering af anbefalingerne fra markedsanalysen.

 

fleksibilitetwibergis

Hør Anders fortælle om markedsindsigt

Hvad får du ud af at et samarbejde med Wibergis?

 • En konkret handlingsplan for entré på nye markeder eller vækst på eksisterende markeder

 • Overblik over din virksomheds udviklingspotentialer

 • Præcis viden omkring hvad der skaber værdi på din virksomheds eksisterende markeder

 • Formindsket risici ved at træffe vigtige beslutninger omkring markeder, kundesegmenter og produkter

Kontakt vores ekspert i markedsanalyse, Anders Schaltz, så hjælper han dig på vej og fortæller mere om hvordan vi sammen kan vinde dit marked.

Kontakt: as@wibergis.com /  +45 20 72 77 97

Anders Schaltz Eriksen
markedsuccesfaktorer

Markedets succesfaktorer - Kender du succesfaktorene på dit marked?

 En vigtig del af markedsanalysen er identifikationen af succesfaktorer, altså hvilke kompetencer og ressourcer, der er nødvendige at have på markedet samt en identifikation af din virksomheds styrker, forstået som jeres kompetencer og ressourcer. Disse kompetencer og ressourcer danner grundlag for de konkurrencemæssige fordele i besidder. 

Opdeling af konkurrenterne på markedet, med afsæt i en konkurrentanalyse, belyser hvilke faktorer, der er absolut nødvendige for at eksistens på det givne marked. 

Målet er at identificere hvilke kompetencer og ressourcer der er kritiske nu, og endnu mere vigtigt, hvilke der er mest kritiske i fremtiden.

Kigger vi på dit nuværende marked med eksisterende produkter, belyser det din konkurrencekapabilitet og hvilke muligheder, du har for udvikling eller udnyttelse af konkurrencemæssige fordele.

Kigger vi derimod på nye markeder med nye produkter sikrer en opdeling af konkurrenterne, at din virksomhed kan besidde de nødvendige ressourcer og kompetencer for at kunne konkurrere på markedet. Derudover afdækker det markedsplaceringer med finansiel attraktivitet for din virksomhed.

 

12345

Udfordringen er at investere ressourcer i det attraktive marked

Mangel på dybdegående forståelse af markedet er ofte grunden til, at mange virksomheder taber eksisterende markeder eller ikke oplever succes både på eksisterende og nye markeder.

Utilstrækkelige analyser af markedet, eller mangel på samme, resulterer ofte i virksomheder, der forsøger at sælge til de forkerte kunder og med det helt forkerte budskab.

Markedsanalyser kan være tunge og tidskrævende, men de er udslagsgivende for virksomhedens succes på markedet.

Heldigvis har Wibergis Consulting et dygtigt hold konsulenter med bred erfaring indenfor brugbare og værdiskabende markedsanalyser.

data wibergis

Sådan gør vi det

Vi starter altid med en workshop, med dig som kunde. På den måde sikrer vi, at den udvalgte markedsanalyse afdækker alle dine hypoteser og vi får det bedste udbytte af undersøgelsen.


Efterfølgende påbegynder vi vores dataindsamling, som afhængig af omfanget kan være kvalitativ såvel som kvantitativ.
 I denne del af processen laves der indledningsvist opdateringer med dig som kunde, som sikrer videngrundlaget for undersøgelsen er tilstrækkeligt. Enkelte tilpasninger til analysen kan eventuelt forekomme med henblik på at sikre øget værdiskabelse.


Når dataindsamlingen er fuldendt, vil Wibergis Consulting analysere og identificere de vigtigste punkter, som du skal være opmærksom på. De vigtigste punkter vil herefter blive fremlagt for dig. I denne del af processen er er det særligt vigtigt for os at oversætte viden fra analysen til konkrete handlinger, der kan skabe værdi for din virksomhed fra første dag.

Nøgletal om markedsanalyser:

1

gange større sandsynlighed for at fastholde kunder

1

gange større sandsynlighed for at tilegne nye kunder

1

gange større sandsynlighed for at være profitable

clay-banks-tgquMvhNLc4-unsplash (1)

Derfor er kundeanalysen også en vigtig del af en markedsanalyse

“Ét er at kende markedernes finansielle bæredygtighed og konkurrenceforholdene, men en virksomhed er ingenting uden sine kunder.”

Mange virksomheder elsker at kategorisere ting og trække røde tråde mellem kundegrupper. Problemet er, at kunderne er aldrig ens. Det leder til fejlslutninger af virksomhedernes antagelser omkring deres kunder.

Derfor mener vi i Wibergis, at analyse og kendskab til dine kunders behov og adfærd samt kendskab til, hvordan din virksomhed skaber eller kan skabe værdi for dine nuværende og potentielle kunder er nødvendigt for fremtidig vækst – også på dit nuværende marked.

Om du handler med B2B eller B2C kunder, så er kunderne altid anderledes på tværs af de forskellige markeder.

Det handler om at kende de mange differentierende behov og ‘value-drivers’ (værdielementer), som din virksomhed skal dække og ikke mindst kan optimere på.

Ved at inkorporere denne del i markedsanalysen sikrer du din virksomheds relevans for kunderne og derigennem en stærkt kundeloyalitet og livstidsværdi.

jung-ho-park-xu_VRxtr7_8-unsplash

Koncept - og produkttest​

Succes med nye koncepter og produkter er ofte af afgørende betydning for din virksomhed, hvis I vælger at investere i udvikling.

Af samme årsag er det en god idé at teste kundernes interesse for de nye tiltag. Testen koster som regel kun en bagatel i forhold til omkostningerne i forbindelse med udvikling og implementering af et nyt produkt eller koncept. Afhængigt af tidspunktet i udviklingsprocessen er det muligt at få viden om adskillige forskellige forhold: 

 • Allerede inden eller tidligt i udviklingsprocessen, kan vi spørge til kundernes egne ideer til udviklingen af nye koncepter/produkter – behov, interesser, holdninger med videre. Denne type test gennemføres ofte som fokusgrupper eller individuelle interviews med en løs struktur, det der kendes som en eksplorativ tilgang, for at få så meget input fra kunderne som muligt.
  22

 • Undervejs i udviklingsprocessen kan man teste forskellige ideer og potentielle løsninger med henblik på en vurdering af kundernes accept, holdninger, købsintentioner med videre samt eventuelle ideer til ændringer. Afhængigt af tidspunktet i forløbet og behovet for kvantitativ og/eller kvalitativ information, kan testen gennemføres som fokusgrupper (kvalitativ), som hall test (hvis der skal vises/prøves produkter) eller som en spørgeskemaundersøgelse (kvantitativ/kvalitativ). Til spørgeskemaundersøgelsen anbefaler vi, at undersøgelsen gennemføres online, idet dette giver mulighed for visning af billeder med videre.

En koncept- eller produkttest vil altid munde ud i en rapport og præsentation, der angiver både forbrugernes vurdering, accept, købsovervejelser med videre samt det sandsynlige potentiale ved konceptet/produktet og vores anbefalinger til eventuelle korrektioner.

Konkurrentanalyse – afdæk jeres markedsposition

På et marked med stor konkurrence er det vigtigt at vide, hvem man konkurrerer imod. En konkurrentanalyse kan hjælpe jer med at finde ud af, hvem jeres største konkurrenter er samt hvordan jeres virksomhed og produkter er positioneret i forhold til dem.

 • Hvad er jeres styrker og svagheder, når I konkurrerer om kunderne?

 • Hvilke muligheder giver markedet, som blot venter på at blive udnyttet?

 • Og hvilke trusler lurer på markedet?

Alt dette kan I blive klogere på med en konkurrentundersøgelse fra Wibergis Consulting. En konkurrentanalyse giver værdifulde strategiske indsigter i jeres egen samt jeres konkurrenters markedsposition.

En konkurrentundersøgelse kan enten gennemføres som en ren kvantitativ eller ren kvalitativ undersøgelse, eller metoderne kan kombineres. En kombinationsundersøgelse er typisk faseopdelt og kan for eksempel bestå af en eksplorativ fase med dybdeinterview eller fokusgrupper efterfulgt af en spørgeskemaundersøgelse, hvor målgruppens opfattelser kvantificeres.

 

IMG_1741
kunderwibergis

Indblik i konkurrencemæssige styrker og svagheder

En konkurrentanalyse kan tage afsæt i en panelundersøgelse, hvis analysen af jeres produkter og virksomheds placering i markedet skal foretages med udgangspunkt i et udsnit af den danske befolkning. Alternativt kan den tage udgangspunkt i jeres eksisterende kunder, og gennemføres som en kundeanalyse med fokus på konkurrenter og kundernes forhold til disse.

Alle virksomheder kan have gavn af at få indblik i deres konkurrencemæssige styrker og svagheder. Eksempelvis giver Bankanalysen hvert efterår de danske pengeinstitutter mulighed for dette i den omfattende analyse af kundernes holdninger til deres bank. Bankanalysen gør det muligt for det enkelte pengeinstitut at se, hvordan de er placeret i forhold til deres konkurrenter på mange forskellige parametre som blandt andet anbefalingsgraden, tilfredshed med diverse ydelser og graden af tillid.

Imageanalyse – hvordan er jeres image?​

En imageanalyse har – som navnet indikerer – fokus på at afdække jeres virksomheds og/eller produkters image blandt jeres målgruppe eller i befolkningen generelt. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem det image, jeres virksomhed har, og det image, som I ønsker for jeres virksomhed. En imageanalyse belyser omgivelsernes opfattelse af jeres virksomhed eller produkt og giver dermed indsigt og viden, der med fordel kan anvendes i jeres kommunikationsindsats.

En imageanalyse kan også afdække jeres image sammenlignet med jeres konkurrenters (se også konkurrentanalyse) samt hvad der skal til for at forbedre jeres image. Yderligere kan en imageundersøgelse vise, hvor attraktiv jeres virksomhed er for potentielle kunder eller jobansøgere. Hvis I ønsker at blive klogere på jeres konkurrenceevne og hvordan I kan forbedre jeres image, vil en imageanalyse give jer den nødvendige viden til at foretage de rette strategiske beslutninger.

Wibergis1
omoswibergisconsulting

Hvordan udføres image undersøgelsen?

En imagemåling fra Wibergis Consulting kan enten gennemføres som en ren kvantitativ eller kvalitativ undersøgelse eller som en kombination mellem disse metoder. En kombinationsundersøgelse er typisk faseopdelt og kan for eksempel bestå af en eksplorativ fase med dybdeinterview eller fokusgrupper efterfulgt af en spørgeskemaundersøgelse, hvor målgruppens opfattelser kvantificeres. Metoderne kan også kombineres anderledes, så en kvantitativ undersøgelse ligger til grund for en kvalitativ fase, hvor resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen kvalificeres og uddybes.

Fokus på transparens og anvendelighed

Hos Wibergis Consulting har vi erfaring med at lede virksomheder på rette vej i komplekse markeder. Vi har bred erfaring indenfor markedsanalyser, hvor vi har arbejdet sammen med både store og små virksomheder indenfor forskellige brancher og sektorer.

Fælles for alle vores markedsanalyser er, at de tilpasses din virksomheds behov, så du opnår det størst mulige udbytte og bedste resultat.

 

laimannung-zK2dog4UPR4-unsplash

Wibergis Consulting gør markedsanalysen konkret og brugbar

Som et led i en markedsanalyse vil man ofte være interesseret i at kende kunderne og de potentielle kunders adfærd. Hvordan er processen, når kunderne køber produkter og/eller ydelser i jeres kategori? Hvordan og hvor søger kunderne efter produkterne og/eller ydelserne?

En analyse fra Wibergis Consulting vil kunne give jer vitale forretningsmæssige indsigter om jeres målgruppes købsadfærd og forbrugsmønstre. 

 • Øg jeres indtjening ved at afdække den optimale pris via en markedsanalyse
 • Prissætning af produkter og ydelser er i meget høj grad bestemmende for virksomhedens omsætning og dækningsbidrag. Når man sætter prisen op falder efterspørgslen som regel – og omvendt. For at kunne finde den optimale pris er det derfor en fordel at kunne måle priselasticiteten således, at den samlede indtjening kan maksimeres.

En markedsanalyse kan afdække både købsadfærden og kundernes opfattelse af den optimale pris for jeres produkt/ydelse.

actions