Maksimalt udbytte af kundeplatformen

Kundestrategi

Vidste du, at der ligger et stort økonomisk potentiale i din kundeplatform? Et potentiale der sjældent er synliggjort eller arbejdes med at realiseres – det er omsætning du ikke har hentet endnu. Hvis du er nysgerrig på hvor stort potentialet er i din virksomhed og hvordan vi kan hjælpe med at hente dem, så klik på videoen herunder og hør mere om hvordan Kundeplatformsudvikling kan vækste din virksomhed.

At fastholde kunder har mange fordele for din virksomhed. En højere fastholdelse betyder en kundeplatform der køber oftere, køber i større volumener, er mere tilbøjelig til at prøve nye tilbud (mersalg), kræver mindre vedligeholdelse, og er mindre sensitive overfor konkurrencens tilbud. Det betyder dine kunders livstidsværdi stiger på samme tid med at omkostninger til salgs og marketing falder, da kundeplatformen taler positivt om din virksomhed – dine kunde bliver en omsætningsgenerator for din virksomhed.

Til dig der vil opnå:

Optimerede kundeprocesser der spare din virksomhed og medarbejdere for tid og ressourcer

Større indtjening på nuværende og fremtidige kunder - der ovenikøbet øger kundetilfredsheden

En fælles forståelse af kundernes på tværs af organisationen, der øger medarbejderens effektivitet

En datadrevet kundestrategi der skaber en fælles retning for din virksomhed

Dermed undgår du:

At bruge tid på kunderettede aktiviteter der hverken skaber værdi for dem eller din virksomhed

At kunder taler negativt om din virksomhed - samt utilfredse kunder påvirker dine medarbejderes humør

Interne diskussioner i organisationen der forstyrre driften, grundet forskellige opfattelser af kunderne

At kunderettede handlinger bliver gætværk og baseret på mavefornemmelser

Vil du se udbytte for virksomheder lignende din?

Udfyld formularen herunder, så sender vi en casebeskrivelse af en virksomhed der minder om din.

Et værktøj til vækst

Vi har på tre år gennemført over 100 udviklingsprojekter i samarbejde med SMV’er. Fælles for alle virksomhederne er, at det er de samme udfordringer der går igen på tværs af brancherne. Derfor udvikler vi koncepter og ydelser der er tilpasset danske SMV’er, fordi vi kender til deres udfordringer og hvordan de kan løses – det betyder vi har en god forståelse for dine behov og kan tilpasse løsninger derefter.

De fleste SMV’er har en fornuftig tilgang af nye kunder – det er jo glædeligt – men nye kunder betyder også et større pres på virksomheden og dens medarbejderne. Derfor, når tid er en knap ressource, kan det være en udfordring at vækste gennem nyt salg. 

Heldigvis er det muligt at vækste virksomheden gennem de allerede eksisterende kunder. Så hvorfor ikke finde omsætningen hos de kunder, der allerede har tillid til dig og tilkendegivet, at de er fan af dine produkter og services. 

Udfordringen er ikke mangel på kompetencer hos sælgeren eller de andre medarbejdere. Udfordringen er manglende viden omkring:

  • Hvad skaber værdi for kunden?
  • Hvorfor vælger de os?
  • Hvad kan vi mere tilbyde dem?
  • Hvilke kunder er rentable – er det også de tilfredse?
 
Uden tydelige svar på ovenstående spørgsmål, kan det være svært at se hvor mulighederne er – og når mulighederne ikke er tydelige, så er det sjælden virksomheden arbejder effektivt og målrettet.

 

Det er med det udgangspunkt vi har udviklet konceptet Kundeplatformsudvikling. Der viser det økonomiske potentiale i din kundeplatform og finder rentable handlinger, som tilmed skaber flere loyale og tilfredse kunder. Det er et strategisk og operationelt værktøj der sikre værdiskabelse for dine kunder og derfor virksomhedens vækst – fordi det er nemmere at sejle en båd uden huller.

Hvad tror du, dette koncept kan give din virksomhed?

 

Viborg FF
Viborg FF

3 handlingsinitiativer, der kan forøge sponsorplatformens samlede honorar med ca. 12%

 Efter en gnidningsfri proces med Viborg FF.’s sponsor- og salgschef,  havde de klare mål for 2022, i henhold til sponsorerne, der data-bevist vil bidrage til udvikling af honorar samtidig med sponsor fastholdelse. 

Vi fik Identificeret tre handlingsinitiativer, der kan  forøge fodboldklubbens sponsorplatformen med ca 12% målt på omsætning.

Ny drejebog til loyalitetsoptimering og håndteringsguide af de enkelte kundesegmenter

Redmark, efter vores samarbejde, endte med en drejebog til loyalitets optimering af deres kundeplatform. Vi leverede en håndteringsguide til de enkelte kundesegmenter og Redmark fik afdækket nye forretningspotentialer. Redmark og Wibergis Consulting har stadig et samarbejde, der baserer sig på det indsamlede data fra kundeundersøgelsen. 

Find ud af om en kundestrategi er noget for dig

Udfyld formularen, så kontakter vi dig.