Kundeanalyse

Viden om dine kunder sikrer effektiv værdioptimering

Wibergis Consultings kundeanalyse giver dig fornyet indsigt

1

Hvilken viden kan en analyse af dine kunder tilføre din virksomhed?

Kundeanalysen giver dig værdifuld indsigt der gør det muligt for dig, at træffe datadrevne beslutninger på baggrund af data frem for mavefornemmelser.

 • Hvilke produkter i skal sælge

 • Hvem i skal sælge til

 • Hvordan i kan sælge mest effektivt

Ved at foretage en analyse dine kunder, vil du kunne identificere hvilke parametre, der påvirker dine kunders tilfredshed og ligeledes hvordan du med fordel kan arbejde med disse parametre.

 

Vores kundeanalyse giver dig indsigt i:

 

  • Hvordan du mindsker kundefrafald, samt viden om årsagen til at kunderne har skiftet til konkurrent.

  • Hvilke parametre der giver dine kunder værdi, samt hvilke indsatsområder du derfor kan optimere for at forbedre dine kunders loyalitet.

  • Hvordan du kan ressource optimere med baggrund i hvilke aktiviteter der har største betydning for jeres kunder, så fx dine salgsaktiviteter effektiviseres.

  • Evaluering af din virksomheds nuværende aktiviteter og indsatser, samt deres indvirkning på dine kunder.

  • Segmenteringsmuligheder med skræddersyet kundehåndtering der øger din omsætning, dækningsbidrag og værdiskabelse 

IMG_1741

Sådan gør vi det

Vi starter altid med en workshop, enten fysisk eller online. Under workshoppen afdækker og sikre vi at kundeanalysen vil afsøge alle dine hypoteser omkring dine kunder, så vi får det bedste udbytte af undersøgelsen.

Her efter udformer vi et skræddersyet spørgeskema, der distribueres til dine kunder. Spørgeskemaet kan enten udsendes af Wibergis Consulting eller af dig selv, vi oplever den højeste svarrate ved at du udsender spørgeskemaet.

Når dataindsamlingen er afsluttet, udfører vi avancerede statistiske analyser og går dybere i ned i tallene og dine kundernes besvarelser.

Det hele samles til sidst i en præsentation, der indeholder konkrete handlingsplaner som kan forbedre og optimere din virksomhed.

Kundeanalyse kort fortalt

Klik på videoen og hør Asbjørn fortælle om kundeanalyser

Nøgletal om denne service:

1

gange større sandsynlighed for at fastholde kunder

1

gange større sandsynlighed for at tilegne nye kunder

1

gange større sandsynlighed for at være profitable

laimannung-zK2dog4UPR4-unsplash

Hvor skal dit fokus være?

Undersøgelse af din virksomhed med fokus på jeres kunder og produkter, giver vitale indsigter i hvordan din virksomhed har udviklet sig gennem de seneste år. Analysen kan skabe et overblik og sikre, at i hele tiden arbejde i den rigtige retning.

Dette inkluderer blandt andet en øget forståelse for:

 • Hvilke produkter i skal sælge

 • Hvem i skal sælge til

 • Hvordan i kan sælge mest effektivt

Ved at foretage analyser af kundedata, vil du kunne identificere hvilke parametre guld-kunderne (målt i højest dækningsbidrag) for virksomheden har. 

Identificer guld-kunder

Hvis din virksomhed skal identificere guld-kunder, vil det være ideelt at analysere på dine kundedata, eksempelvis: 

 • Omsætning pr. kunde

 • Ressourcetræk pr. Kunde (måles i både timer og kr.)

 • Hvilken værdi du skaber hos den enkelte kunde.

Ved at have indsigt i disse 3 nøglefaktorer, forstår du både den finansielle attraktivitet nu og fremadrettet, samt hvor din virksomheds styrker er i relation til kunden. Af dette, kan din virksomhed aflede hvordan i skal positionere jer på markedet for at tiltrække de mest attraktive kunder for jeres virksomhed. Med andre ord, kan I forøge jeres dækningsbidrag ved at udvælge de kunder, som i skaber højest værdi for, og er villig til at betale en højere pris for jeres service/produkt.

Gennem denne analyse får jeres virksomhed en objektiv sandhed, hvilket gør det muligt for at træffe hurtige beslutninger i dagligdagen med nok indsigt til at vide, hvad der er mest hensigtsmæssigt og tilpasset virksomhedens overordnede målsætning, og dermed skabe forudsætningerne for at kunne indfri disse. 

 

 

IMG_1741
clay-banks-c2a0TydMlAs-unsplash

Dine kunder kan være tilfredse, men ikke nødvendigvis loyale - hvad er forskellen?​

Mange virksomheder er ikke proaktive i deres handlinger overfor kunderne – de laver ikke kundeanalyser. Resultat er desværre ofte et frafald i kunder og en faldende omsætning.

Mangel på kundeindsigt leder ofte til at, virksomheder har forkerte antagelser omkring deres kunders behov. Problemet er, at virksomhederne først opdager disse forkerte antagelser, når kunderne er på vej væk.

Derfor har Wibergis Consulting et dygtigt hold medarbejdere, der er specialiseret i at finde de initiativer, der skaber din virksomhed loyale kunder.

Hvad får du ud af en kundeanalyse med Wibergis Consulting?​

 • Indsigt i hvilke konkrete aktiviteter, der skaber værdi for dine kunder – og hvilke der ikke gør​

 • Overblik over hvilke udviklingspotentialer, der øger kundeloyaliteten overfor din virksomhed​

 • Præcise handlingsplaner, der øger din kundebase og omsætning​

 • Formindsket risici ved at træffe vigtige beslutninger omkring produkt- og serviceaktiviteter på et oplyst beslutningsgrundlag

IMG_0890
123

Hvad hvis målet med en kundeanalyse er at skaffe flere kunder?

Mange virksomheder antager, eller ved på baggrund af kundeanalyser, at kundeforholdet er stærkt, og spørgsmålet for disse virksomheder er selvfølgelig så ”hvordan vækster vi vores kundebase?”.

Antager virksomheden, at kundeforholdt er godt, vil anbefalesen være: lær kunden at kende og forstå deres værdiopfattelser. Ellers er det tæt på umuligt at kommunikere virksomhedens fordele og styrker på effektiv maner. Er virksomheden derimod i en position, hvor de forstår deres kunder og kender det faktiske kundeforhold, så opstår der muligheder for at øge kundebasen gennem segmentering og benchmarking.

Det er her, at de analytiske evner giver kundeanalysen endnu større berettigelse, da det tillader virksomheden at undersøge sammenhænge blandt kunderne. For eksempel kan en B2B kunde med 10 ansatte have en hel anden værdiopfattelse end kunden med 50 ansatte, og dermed danne grundlag for en segmenteringsmulighed.

Når alle interne sammenhænge er afdækket, kan virksomheden kigger efter lignende kunder på baggrund af segmenteringsvariablerne, altså benchmarking til potentielle kunder med lignende træk. Det giver en liste af potentielle kunder, som virksomheden ved, hvordan de skaber værdi for og dermed også ved, hvordan de skal kommunikere deres fordele og styrker til.

Identificer årsager til kundefrafald

AB

Forlæng kundens livstid ved din forretning

Churn rate er også kendt som kundefrafaldsraten. Det er alment udtrykt som den procentdel af dine kunder der stopper med at handle med din forretning, indenfor en bestemt periode.

Hvis virksomhedens churn er høj, betyder det ofte du bruger meget tid og ressourcer på at erhverve nye kunder uden at få det maksimale udbytte fra dine investeringer. Livstidsværdien af dine kunder er simpelthen lavere.

Ved at arbejde aktivt med churn, kan du identificerer hvorfor kunderne frafalder og til hvem. Dermed kan du formindske kundefrafaldet og derigennem forlænge kundens livstid ved din forretning. Det betyder kort sagt en højere og mere stabil omsætning for din virksomhed.

Forøg kundebasen og fasthold nuværende kunder

Oplever du det er svært at forøge kundebasen? Fokus på erhvervelse af nye kunder er ofte misplaceret, da for at kundebasen skal forøges, skal vækstraten (målt på antal nye kunder) overstige churn rate. Derfor giver det god mening for at kigge på virksomhedens churn rate inden jagten på nye kunder.

Det handler om at blive klogere på, hvorfor kunderne har valgt at forlade virksomheden. Vi skal altså have kortlagt de forskellige grunde til frafald, så vi proaktivt kan arbejde med at formindske churn rate.

Wibergis1
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash (1)

Skab loyale kunder

Kundeloyalitet er et vidt misforstået udtryk. Det er antaget at tilfredshed er lig med kundeloyalitet hvor virkeligheden er, at kunder kan være tilfredse uden at være loyale. Det betyder de sagtens kan flytte handelen til næste konkurrent for en bedre pris.

Det vil så sige, at arbejder du aktivt med at skabe loyale kunder så arbejder du med en direkte konkurrencemæssig fordel, der kan bæres ind i fremtidig vækst.

I den modsatte ende betyder det, hvis du ikke arbejder med kundeloyalitet, at du efterlader penge på bordet, når vi tager højde for det er op til 5 gange dyre at erhverve nye kunder en at tjene mere på eksisterende.

Kundeloyalitet er kan være din virksomheds mest værdifulde aktiv, hvis du formår at arbejde effektivt med det – Kundeloyalitet kommer ikke ud fra den tynde luft, det kræver opmærksomhed på kunderne.

Nøgletal om denne service:

1

gange større sandsynlighed for at fastholde kunder

1

gange større sandsynlighed for at tilegne nye kunder

1

gange større sandsynlighed for at være profitable

Se tidligere cases

Optimer ved brug af målrettet data