Kommerciel due diligence

kundeindsigtwibergis
I forbindelse med opkøb og eller salg af virksomheder, bliver der som regel gennemført en due diligence process for at vurdere risiko og afdække potentialer.

Del artiklen

I forbindelse med opkøb og eller salg af virksomheder, bliver der som regel gennemført en due diligence proces for at vurdere risiko og afdække potentialer.

Processen indebærer en gennemgang af en virksomheds finansielle og operationelle resultater for at vurdere dens potentielle værdi og levedygtighed som en investering. Denne proces involverer typisk analyse af virksomhedens regnskaber, markedsposition og forretningsmodel samt gennemførelse af interviews med ledelsen og andre nøgleinteressenter. 

Målet med den kommerciel due diligence er at identificere potentielle risici og muligheder, der kan påvirke værdien af ​​investeringen og at give investorer den information, de har brug for til at træffe informerede beslutninger om, hvorvidt de skal fortsætte med investeringen. Kommerciel due diligence udføres typisk forud for en betydelig investering i en virksomhed, såsom gennem et opkøb eller fusion.

Det er som oftest en længerevarende proces, som består af en undersøgelse og risikovurdering af en eller flere af følgende elementer omhandlende virksomhedens situation om:

1.     Kommerciel

2.      Finansiel 

3.      Juridisk 

4.      Teknisk / miljømæssig 

5.      Kulturel 

Vores indtryk er, at denne due diligence proces i forbindelse med handel af små og mellemstore virksomheder opfattes som værende unødvendig lang, da ”vi er blevet enige”, og skal videre med vores drift af vores respektive virksomheder. Af ovenstående elementer bruges der primært tid på gennemgang af den finansielle, juridiske og tekniske del af forretningen, som oftest i samarbejde med bank, revisor og advokat.

At negligere de resterende dele af denne proces, synes vi, er ærgerligt, da netop handel med virksomheder ofte involverer større betydelige beløb, samt har en væsentlig betydning for den videre drift af selskabet og personerne heri. I forbindelse med vores arbejde omkring handel med virksomheder, har vi presset på for at involvere en gennemgang og vurdering af de resterende kommercielle elementer i den virksomhed, man ønsker at købe.
 

Nedenfor har vi opstillet en guide, der kan bistå jer i arbejdet og gennemgå de væsentligste elementer fra den kommercielle due diligence, således I kommer i mål med jeres arbejde.

Guiden:

 1. Identificer formålet med kommerciel due diligence og fastlæg målene for processen.  Hvad vil du gerne opnå med undersøgelsen, og hvilke spørgsmål vil du gerne få svar på? Dette vil hjælpe dig med at fokusere på de vigtigste områder og undgå at spilde tid på unødvendige oplysninger. Det kan f.eks. være at vurdere en virksomheds marked, konkurrence, kundetilfredshed og forretningsmodel, eller at identificere muligheder for at øge virksomhedens værdi.

 2. Skab en plan for, hvordan du vil gennemføre kommerciel due diligence. Det bør inkludere en tidsplan, en liste over de personer, der skal inddrages i processen, og de dokumenter og data, der skal indsamles.

 3. Indsaml relevante oplysninger om virksomheden, du overvejer at investere i. Dette kan omfatte årsrapporter, markedsundersøgelser, kundeanmeldelser, konkurrencedata og andre relevante dokumenter. Jo mere du ved om virksomheden, jo bedre vil du være i stand til at træffe en informeret beslutning.

 4. Inddrag en til flere eksperter i processen, herunder eksempelvis finansielle rådgivere, forretningssanalytikere og brancheeksperter. Det kan hjælpe dig med at få et bredere perspektiv på virksomhedens potentiale og risici.

 5. Undersøg virksomhedens marked. Hvordan ser det ud? Er der vækstpotentiale, eller er der risiko for nedgang? Hvilke konkurrenter findes der på markedet, og hvordan adskiller virksomheden sig fra dem? Dette vil hjælpe dig med at vurdere, om investeringen er attraktiv.

 6. Analyser virksomhedens kundebase. Hvem er kunderne? Er de tilfredse? Og hvordan er de fordelt på markedet? Er der en loyal kundebase, eller er der risiko for kundetab? Det er vigtigt at undersøge, hvilke kunder virksomheden har, hvilken størrelse og værdi deres kundeportefølje har, samt hvilken andel af deres omsætning der stammer fra hver enkelt kunde. Dette kan give dig indsigt i, hvor sårbar virksomheden er over for kundetab, samt give dig mulighed for at identificere muligheder for at udvide kundebasen eller lave mersalg.

 7. Vurder virksomhedens økonomiske sundhed ved at undersøge dens regnskaber og finansielle nøgletal. Dette kan give dig indsigt i virksomhedens indtjening, likviditet, gæld og egenkapital.

 8. Undersøg virksomhedens organisation og medarbejdere for at forstå, hvilke kompetencer og ressourcer den har til rådighed. Overvej, om virksomheden har den rette organisation og ledelse til at levere på forretningsmålene, og om der er behov for at styrke bestemte områder. Det er ligeledes en fordel at lave en medarbejderundersøgelse, så du kan blive klogere på, om de trives eller er på vej væk.

 9. Gennemfør interviews med ledelsen og andre relevante medarbejdere i virksomheden. Stil spørgsmål om virksomhedens strategi, kunder, produkter og tjenester, og få en forståelse for deres syn på virksomhedens fremtid.

 10. Vurder virksomhedens forretningsmodel. Undersøg, hvordan virksomheden genererer indtægter og omkostninger, og hvilke faktorer der påvirker dens indtjening. Identificer eventuelle svagheder i forretningsmodellen og undersøg, om der er muligheder for at forbedre dem.

 11. Sammenfat dine resultater i en rapport, der præsenterer dine vurderinger og anbefalinger. Dette kan bruges som grundlag for din investeringsbeslutning.

 12. Diskuter dine resultater med ledelsen i virksomheden og andre relevante parter, såsom rådgivere og andre investorer.

Få opdateringer

Få opdateringer og viden om forretningsudvikling for SMV'er

Udforsk mere

Business Model Canvas
Uncategorized

Business Model Canvas (BMC)

Ved at fylde hver af de ni byggesten ud, kan virksomheder identificere, hvad der er vigtigt for deres forretning

Retning
Strategi & Forretningsudvikling

Betydningen af en tydelig retning for SMV’en

For at fastholde dine kunder må du kende din strategi og dine konkurrenter. Har du den rigtige strategi i forhold til dine konkurrenter, og fokuserer

Har du lyst til at booste din forretning?

Vi ringer dig op