Det vi gør

Er du klar til at flytte din virksomhed?

Sådan tilgår vi udvikling af din virksomhed

Vi sigter efter det der kan mærkes på omsætningen og omkostningerne.

Når vi arbejder med dig, arbejder vi ikke kun for din virksomhed. Vi arbejder for dine drømme, visioner, ønsker og mål. Vi er bekendt med, at ændringer i din virksomhed ikke kun berører dine forretningsgange, men dine ansatte og deres familier, som alle er afhængige af den. Derfor vægter og værner vi den tillid du betror os med højt, og arbejder hårdt på at beskytte den – gennem de resultater vi skaber.

Vi tror på, at kemi er vigtig for samarbejdets succes.

Sådan ser et samarbejde med os typisk ud

Én tilgang passer sjældent til alle. Generelt gennemgår vi disse 3 faser sammen med dig.

Vi lærer hinanden at kende og får indsigt i jeres nuværende situation, fremtidige ønsker og mål.

Det handler her om, at erkende hvor der kan forbedres og optimeres for at opnå målene.

Vi indstiller fokus og lægger en plan for, at opnå de ønskede resultater.

Det handler om, at anskaffe det nødvendige viden og data vi sammen skal lave forbedringer ud fra.

Vi er i fællesskab blevet klogere på hvordan, vi når målene og forbedringerne.

Det handler om, at sikre at vi gennemfører de nødvendige handlinger og lærer af dem.

Afsnit med de områder vi arbejder indenfor - link til servicesiderne

Skal vi arbejde sammen?

Det er din situation hele vores samarbejde bindes op om. Det er dine ønsker og behov, som er i centrum.

For at lykkes, er det det, vi i fællesskab skal arbejde hen imod.

Det gør vi overordnet set gennem tre faser, hvor vi først starter med lære hinanden at kende og erkende et behov. Vi laver analyser og præsenterer resultatet for jer. Og til slut hjælper vi med at implementere ændringer og bane vejen til handling og forandring.

Vi ved, processen og vores rolle som konsulent kan være ret så fluffy og uhåndgribelig. Derfor beskriver vi det mere i dybden nedenfor – for bedre forståelse og samarbejde.

Vores rolle som konsulent

En konsulent kan udfylde sin rolle på to måder:

 

 • Bidrage med viden og kompetencer, som din organisation ikke selv besidder.  Vores rolle som konsulenter er at gøre jer klogere og spotte ting, I ikke selv ser. Vi kommer med noget nyt.

 • Bidrage med arbejdskraft. I har selv den nødvendige ekspertise og viden, men mangler kapacitet. Vi løser en opgave for jer.

 

For at sikre os, at den viden, vi kommer med, er brugbar og “legitim”, graver vi både i jeres viden og erfaringer og laver dybdegående analyser.

 

Hvornår giver det mening for dig at arbejde med os?

Vores mål er at gøre din virksomhed mere værd. Det kan se forskelligt ud alt efter din situation. Tag f.eks. fat I os, hvis du:

De 3 faser i samarbejdet

Samarbejdet kan altså deles op i faser: 

Modellen indsættes her

Erkendelsesprocessen - fra erkendelse til handling

Erkendelsesprocessen er tiden, hvor vi lærer hinanden at kende. Hvor vi får indsigt i jeres virksomhed, jeres historie, udfordringer, succeser og fremtidsplaner.

Vi stiller jer alverdens spørgsmål, som gerne skulle få jer til at tænke og komme ud i andre kroge end dem, I normalt besøger, når I fortæller jeres historie.

I erkendelsesprocessen fokuserer vi på at få et billede af, hvordan virksomheden ser ud lige nu og hvilke situationer og scenarier, der er til stede.

Og samtidig handler det om for jer at erkende, hvad der bør skrues på – og hvor vi kan hjælpe.

Model: Erkendelsesproces fremhævet

Model: Udviklingsproces fremhævet

Udviklingsprocessen - anbefalinger på baggrund af data

I udviklingsprocessen begynder vi så småt at kigge fremad – på det som I ønsker vores hjælp til. Det er i denne proces, vi finder fokus og afgrænsning, hvor vi skærer helt ind til benet af dét, I har brug for, og det vi har til rådighed. Vi laver en plan for arbejdet.

Vi laver de nødvendige analyser for at fremskaffe den data, vi har brug for til at kunne komme med dugfriske anbefalinger til jeres virksomhed.

Slutteligt i udviklingsprocessen taler vi om, hvordan resultaterne af vores undersøgelser påvirker jeres virksomhed, og hvad vi anbefaler jer.

Det bringer os til den tredje og sidste fase.

Læringsprocessen - implementering i din virksomhed

Efter at have drøftet resultater og muligheder, hjælper vi med at implementere dem i virksomheden.

Der er opgaver, som vi med vores kompetencer løser og opgaver, som vi lærer jer selv at klare.

Vi tror på det lange gode samarbejde og fortsat udvikling.

Model: Læringsproces fremhævet

Notes: Is it possible to make this in a process? Or maybe in a foldable fashion?

H2: Nuværende tilstand og ønsket tilstand (Erkendelesesprocess)

Body text: En forretningsudvikling proces starter ofte med en erkendelse. Men hvordan ser sådan en proces ud? Det kan du blive klogere på her: 

 

 1. Forstå dig og din virksomhed
  Vi skaber sammen et øjebliksbillede af din virksomhed.

 

 1. Definer ønske eller udfordring
  Vi når til enighed omkring din virksomheds ønskede fremtidige situation og motivation for at opnå den.

 

 1. Strukturer ønske eller udfordring
  Vi diskuterer en umiddelbar struktur og plan for udvikling af din virksomhed 

 

 1. Konsensus 

Vi når sammen med dig og din ledergruppe til enighed og har sikre at vi har et fælles syn på din virksomheds muligheder og udfordringer

H2: Plan og de rigtige handlinger (Udviklingsprocess)

Body text: At gå fra idé og erkendelse til handling kan gøres på mange måder. Her kan du blive klogere på hvordan vi mener det bør gøres:

 

 1. Prioritering af fokus
  Prioriteter indstilles og vi afgrænser fokus ved besvarer centrale spørgsmål såsom “Hvad betyder mest for flest?”, og “Hvilke ressourcer har vi til rådighed for at opnå vores mål?”

 

 1. Læg en plan
  I fællesskab udarbejder  vi en endelig plan for udviklingsprocessen.

 

 1. Foretage nødvendige analyser
  Vi foretager de nødvendige strategiske analyser, der danner et datadrevet vidensgrundlag.

 

 1. Resultater og anbefalinger
  Vi taler i fællesskab om resultaterne og deres påvirkning på din virksomhed. Herefter præsenterer vi vores anbefalinger.

 

H2: Sikre success og læring (Læringssprocess)

Body text: Enhver forretningsudvikling proces bør forankres før den kan blive til en vedvarende og bæredygtig succes – det kræver læring og opmærksomhed. Det mener vi bør så sådan her ud.

 

 1. Assister implementering af anbefalinger
  Vi assisterer dig i implementeringen af anbefalingerne, så vi sikrer at vi i fællesskab kommer i mål uden at det påvirker jeres drift mere end højest nødvendigt.

 

 1.  Enighed om den videre engagement
  Her aftales hvem der gør hvad herfra. Vi varetager de opgaver, i mangler hænder til og vi har kompetencer til at håndetere

   

 2. Facilitere læring
  Vi træner og oplære dig og dine medarbejdere – så i selv kan håndtere lignende udfordringer i fremtiden.

 3. Forankring af udvikling
  Sammen fortsætter vi kompetenceopbygning og understøtter jeres videre udvikling. Vi tror på det langvarige samarbejde.