Dangard

klargoering-1

Udfordring

Virksomhedsgruppen, CG Group består fire driftsselskaber: Dangard A/S, Gardit A/S, Cito A/S, og Gardit Marine P/S. 

Den nuværende organisering i koncernen og i driftsselskaberne er primært driftsorienteret, og tillader ikke længerevarende fokus på udviklingsopgaver, der kan medvirke til at udvikle og forstærke markedspositionen. Ydermere, mangler der et overblik over de aktuelle projekter, herunder projektstyring, der kan sikre den løbende fremdrift på projekterne. 

Foruden styring på udviklingsprojekterne, har virksomhederne også oplevet, at mangel på de nødvendige ressourcer og kompetencer har hæmmet virksomhedens udvikling, da de ikke har kunnet realisere idéer, som de løbende har identificeret, og som har kunnet realisere nogle økonomiske gevinster.

For som minimum at kunne følge med markedsudviklingen, valgte CG Group at indgå i samarbejde med os angående forretningsudviklingen for de aktuelle selskaber.

Løsning

I samarbejde med direktionen i CG Group, samt direktørerne for driftsselskaberne, satte vi os for at etablere en sundere balance mellem drift og udvikling i organisationen, således at de kunne vækste med markedet, samt kunne have overblik og overskud til at forfølge muligheder, der skulle opstå løbende.

Dette indebar, at vi i fællesskab skulle skabe en ny overvejelse angående identificering af og arbejde med udviklingsprojekter samt organisering af disse. 

Vores samarbejde omhandlede ydermere, at vi skulle indtræde som en ekstern udviklingsafdeling og på den måde sikre en agilitet i forretningsudviklingen. Vi bistår derfor både med facilitering af udviklingsprojekterne, herunder blandt andet med identifikation, formålsbeskrivelser, projektorganisering og fremdriftsstyrring. Ydermere, bidrager vi med arbejde på udviklingsprojekterne inden for vores kompetenceområder.

sandblaesning_2
maling-1

Resultat

I forening har vi på tværs af de fire driftsselskaber gennemført ca. 50 markedsorienterede udviklingsprojekter siden etableringen af samarbejdet. Dette har været medvirkende til at frigive tid, ressourcer samt skabe overblik og overskud i forretningen. Som et resultat heraf har virksomhederne i større grad end tidligere kunnet fastholde en positiv udvikling og indfri markedspotentialerne.

Vil du være vores næste succescase?

Anders_kundeloyalitet