Business Model Canvas (BMC)

Business Model Canvas

Ved at fylde hver af de ni byggesten ud, kan virksomheder identificere, hvad der er vigtigt for deres forretning

Betydningen af en tydelig retning for SMV’en

Retning

For at fastholde dine kunder må du kende din strategi og dine konkurrenter. Har du den rigtige strategi i forhold til dine konkurrenter, og fokuserer du tilstrækkeligt på, og anvender dine styrker aktivt? Der er tidligere lavet studier, som viser en tydelig sammenhæng mellem virksomheder, der arbejder fokuseret og analytisk med strategi og øget vækst. […]

Balanceret vækst i SMV’er

Inden i sætter gang i den ambidextrøse (to-håndet) virksomhed, og skubber gang i drift eller udvikling – hvad end der er ubalance af. Bør I overveje hvilken type balance, der passer til jeres virksomhed. Her skelnes overordnet mellem to typer, der kommer med hver sine fordele og udfordringer. Integreret balance Balancen skabes i samme afdeling […]

Ansoffs vækstmatric

Vækstmatrice

Ved at kombinere disse fire forskellige strategier kan virksomheder identificere muligheder for vækst og udvikling.

SWOT

SWOT

Resultatet af SWOT-analysen kan bruges til at udvikle strategier og planer, der bygger på organisationens eller virksomhedens styrker og muligheder, samtidig med at man forsøger at tackle svagheder og trusler.

Kommerciel due diligence

kundeindsigtwibergis

I forbindelse med opkøb og eller salg af virksomheder, bliver der som regel gennemført en due diligence process for at vurdere risiko og afdække potentialer.