3 års samarbejde og højere sponsorfastholdelse

Viborg FF

Fodboldklubben Viborg FF blev stiftet i 1896. Klubben spillede sig for første gang i divisionsrækkerne i 1959 og har siden da været en konstant del af dansk topfodbold. Udover de sportslige præstationer, driver Viborg FF en succesfuld forretning og faciliterer et netværk på mere end 300 partnere & sponsorer primært med udgangspunkt i det midtjyske erhvervsliv.

Udfordringen

Superligafodboldklubben Viborg FF. er en professionel organisation, der i alle forretningsområder, og ikke kun sportsligt, ønsker at være de bedste. Derfor ønskede Viborg FF. for 2. år i streg Wibergis Consultings assistance til at udføre en strategisk undersøgelse af deres sponsorplatform. Denne undersøgelse blev udarbejdet med henblik på at finde frem til måder og områder at øge værdiskabelsen for deres sponsorer. Viborg FF. havde denne gang målsætninger om også at vurdere succesen af forrige sponsorundersøgelses fund, herunder de handlingsforslag Wibergis Consulting fandt frem til sidste år. Ligeledes var der et ønske om at finde nye tiltag, der kan bidrage til yderligere sponsorsalg og sponsorfastholdelse.

Løsningen

Da Viborg FF. i 2020 første gang modtog vores hjælp til at udføre en sponsorundersøgelse, byggede vi en skræddersyet undersøgelse, der bl.a. kunne skabe viden og indsigt i sponsortilfredshed på tværs af en lang række parametre og variabler. Vi valgte derfor til den seneste 2021-undersøgelse at videreudvikle undersøgelsen. Det gjorde vi ved at kombinere sponsorundersøgelsen med input fra Viborg FF.’s fans – med formålet om at belyse værdiskabelsen, som sponsorenes engagement med fodboldklubben har i øjnene på viborgenserne, der kommer på stadion. Det betød, at foruden at design og udarbejdelsen af et spørgeskema til sponsorerne, designede og udviklede vi et spørgeskema samt metode for dataindsamling af input fra fansene, der deltog på Energi Viborg Arena d. 28/11.

Resultatet

Efter en gnidningsfri process med Viborg FF.’s sponsor- og salgschef, identificerede vi tre handlingsmuligheder, der havde et stort potentiale til at forøge fodboldklubbens kundeplatform. Ved at inddrage data der belyser hver sponsors årlige honorar, kunne vi gennem en fremskrivning fremlægge, at de tre konkrete handlingsinitiativer kunne forøge den samlede sponsorplatforms honorar med ca. 12% målt på omsætning.  Det har betydet, at Viborg FF. har fået fastlagt en retning og klare mål for 2022 i henhold til sponsorerne, der bevist ved hjælp at data fra sponsorundersøgelsen vil kunne bidrage til udvikling af honorar samtidigt med øget sponsorfastholdelse.