Venø Seafood

Venø Seafood er en engros- og detailvirksomhed, der leverer kvalitetsråvarer til private, restauranter, fiskehandlere og grossister. Da selskabet blev startet i 2018 tog salget udgangspunkt i limfjordsøsters men siden da har produktsortiment udvidet sig til at inkludere hummere såvel som andre østers, muslinge og tilbehør i form af caviar, østersknive med mere. I dag sælges mere end 80% af alle danske østers af Venø Seafood.

Udfordringen

Venø Seafood havde igennem en længere periode vundet en betydelig markedsandel på det danske marked for seafood og særligt på markedet for østers. Venø Seafood var i en position, hvor der blev investeret et større millionbeløb med henblik på at øge produktionskapaciteten. Som følge heraf søgte selskabet mod nye markeder, hvorpå de kunne afsætte deres produkter. Venø Seafood havde dog begrænsede ressourcer til at analysere hvilke markeder, der kunne være relevante i denne sammenhæng. Wibergis Consulting påtog sig derfor ansvaret for at løfte opgaven om at afdække eksportpotentialet i relevante markeder.

Løsningen

Indledningsvist blev potentialet for eksport til de relevante nærmarkeder analyseret. Denne analyse tog udgangspunkt i blandt andet størrelsen på de respektive markeder, de konkurrenter, der havde aktiviteter der, samt hvilke kundeforhold der gjorde sig gældende med særligt fokus på målgruppens købepræferencer. På baggrund af analysen blev det konkluderet, at Sverige var det mest attraktive eksportmarked for Venø Seafood. Efter den indledende analyse blev der ligeledes udarbejdet en handlingsplan for Venø Seafoods indtræden på det Svenske marked. Denne handlingsplan skulle fungere som et vejledende styringsredskab og inkludere blandt andet hvilke strategiske nøglelokationer der var særligt vigtige, samt hvilke grossister der kunne fungere som strategiske samarbejdspartnere for Venø Seafood på det nye marked.
Strategi

Resultatet

Efter endt samarbejde stod Venø Seafood med et konkret eksportmarked, hvorpå selskabet i første omgang kunne og burde prioritere deres eksportaktiviteter. Dernæst blev Venø Seafood stillet en handlingsplan til rådighed i form af en håndgribelig fremgangsmåde for, hvordan selskabet kunne tiltræde dette marked.