Markedsanalyser med høj effekt

Hydraflex

Hydraflex A/S er en del af AC Gruppen, som bygger på fælles grundprincipper omkring kvalitet og stolte danske håndværkstraditioner. Hydraflex A/S har mere end 50 års erfaring indenfor udvikling, fremstilling og servicering af hydrauliske cylindre og pumpecylindre og servicerer danske såvel som europæiske maskinbyggere og slutbrugere.

Udfordringen

Hydraflex har gennem tiden opbygget en stor og loyal kundebase primært placeret i Danmark, men også med enkelte kunder i de omkringliggende markeder. Hydraflex ønskede at fortsætte sin flotte udvikling og udvide samt forstærke sin position på de omkringliggende markeder. Hydraflex manglede den viden og indsigt, der er nødvendigt for at kunne vurdere hvilke markeder, der bør fokuseres på. Så de kontaktede os med henblik på at kunne indsamle den nødvendige viden og præsentere dem for det relevante indblik i markedet, der kunne gøre det muligt at fokusere sine markedsindsatser.

Løsningen

Vi udarbejdede i samarbejde med Hydraflex undersøgelser af en række af de omkringliggende markeder, med henblik på at kunne rangere de aktuelle markeder på en række kriterier og vurdere attraktiviteten. Vi tog udgangspunkt i virksomhedens nuværende kundeportefølje, og kunne med den viden foretage en tvillinge-analyse af førnævnte markeder. Det kunne give et retvisende billede af markedsstørrelsen, såvel som konkurrentsituationen og andre relevante parametre. Efter de indledende analyser kunne vi med udgangspunkt i vores rangering af markederne afdække hvilket marked, Hydraflex måtte fokusere på som sit næste eksportmarked. Dernæst udarbejdede vi en detaljeret analyse af det aktuelle marked med henblik på, at kunne planlægge hvorledes aktiviteterne i landet kunne skaleres effektivt for at få maksimal effekt af markedsindsatsen.

Resultatet

Vores samarbejde resulterede i, at Hydraflex blev bevidste på hvilket eksportmarked, de måtte fokusere på i fremtiden. Ydermere, har de efterfølgende ansat en eksportsælger, som nu målrettet kan fokusere sin indsats på det pågældende marked med udgangspunkt i den viden, vi i forbindelse med samarbejdet har skabt. Kort fortalt har vi i samarbejde med ledelsen i Hydraflex skabt grobund for en større eksport end tidligere.

Niels Rahbek

Administrerende Direktør

I forbindelse med vores samarbejde med Wibergis Consulting, har vi fået en praktisk anvendelig markedsanalyse. Samarbejdet har medvirket til at give os en øget forståelse for markedsmulighederne, samt skabt grundlag for at øge vores engagement på et nuværende eksportmarked. De har helt tydeligt forstået vores virksomhed og det arbejde vi gør. Deres rådgivning og videre hjælp efter analysen har givet os en stor forståelse af, hvordan vi kan arbejde videre med markedet og dets udvikling.