Hjarbæk Fjord Golf Center - Logo

Sponsortilfredshed og konkrete handlinger

Hjarbæk Fjord Golfcenter

Hjarbæk Fjord Golfcenter er en golfklub baseret i byen Hjarbæk nordvest for Viborg med 550 medlemmer og op mod 10.000 gæster fra ind- og udland. Golfbanen består af 27 afvekslende og udfordrende huller, 5 søer og 72 sandbunker. Hjarbæk Fjord Golfcenter består endvidere også af 25 ferielejligheder, hvor der tilbydes både ‘almindelige’ ophold men også golfophold.

Udfordringen

Hjarbæk Fjord Golfcenter ønskede at opnå en forståelse for, hvordan tilfredsheden kan øges hos sponsorerne, skabe aktive ambassadører for golfcentereret samt øge det gensidige udbytte personligt såvel som kommercielt. Endvidere, blev der ønsket en øget indsigt i hvad der skaber værdi for sponsorerne kommercielt, for dermed at kunne justere og imødekomme det ønskede værditilbud for nuværende sponsorer, men også for i højere grad at kunne tiltrække nye sponsorer ved at bruge denne indsigt i markedsføringen og i salgssituationen.

Løsningen

Wibergis Consulting indledte en holdningsundersøgelse for Hjarbæk Fjord Golfcenter, der blev sendt ud primært til de nuværende sponsorer, men blev samtidigt også sendt ud til forhenværende- samt potentielle sponsorer. Her blev der sat fokus på at designe undersøgelsen således både tilfredshed og loyaliteten kunne identificeres, men også så der kunne udledes, hvad der der driver disse parametre – altså, de underliggende parametre. Der blev også inkluderet spørgsmål med fokus på holdninger til potentielle tiltag og ændringer. Inddeling blandt de tre typer af sponsorer (nuværende, forhenværende og potentielle) er sat op således, at der er specifikke spørgsmål til hver type sponsor, men også overordnet spørgsmål til alle sponsorer.

Resultatet

Hjarbæk Fjord Golfcenter fik igennem holdningsundersøgelsen af deres sponsorer en øget indsigt i deres sponsorer, både den nuværende tilfredshed og loyalitet, men også på sponsorernes holdninger til nye initiativer. Ydermere, fik Hjarbæk Fjord Golfcenter helt konkrete handlingsforslag til at imødekomme sponsorernes efterspørgsel, som blev klarlagt igennem holdningsundersøgelsen.

Henrik Hegaard

Bestyrelsesmedlem & kasserer

Vi oplevede vores samarbejde med Wibergis Consulting, som værende yderst professionelt. De har en stærk evne til at sætte sig ind i ens forretning, og forstå, samt indfri ens behov. Vi vil til enhver tid anbefale andre, at benytte dem. De har gennem samarbejdsprocessen givet os nogle konkrete værktøjer, der kan hjælpe med at vækste vores forretning
Henrik-Hegaard