Mere end 10 forretningsudviklingsprojketer

Cito

Cito beskæftiger sig med udlejning af lifte, stillads, skurvogne, beboelsesvogne samt andet materiel og er et af de ældste udlejningsfirmaer af maskiner til byggeprojekter i Danmark med fokus på kundevenlighed, fleksibilitet og sikkerhed på arbejdspladsen. Selskabet har afdelinger i henholdsvis Randers, Viborg, Skanderborg, Holstebro, Grenaa & Hvam.

Udfordringen

Cito havde et ønske om at udvide sin forretning til at dække over et større geografisk område ved at åbne en eller flere nye lokationer, i denne sammenhæng salgskontorer i nye kommuner fordelt i Jylland. Da virksomheden ikke havde en måde at kunne vurdere potentialet i de forskellige byer, eller havde mulighed for at afsætte egne ressourcer til at undersøge dette, kontaktede de os, så vi kunne bygge en model for dem.

Løsningen

Den aktuelle model, som vi i samarbejde med Cito har udviklet, har til formål at kunne analysere og vurdere potentialet i aktuelle kommuner. I samarbejde med Cito udvalgte vi en håndfuld potentielle kommuner, som opfyldte vores screeningskriterier. Herefter vurderede vi de aktuelle kommuner på baggrund af en række objektive kriterier, der samlet kunne give et nøjagtigt billede af markedspotentialet indenfor den nærmeste fremtid. Ydermere, fik vi dannet et overblik over aktuelle kundegrupper og konkurrenter, der på nuværende tidspunkt var til stede på markedet.
dataomoswibergis

Resultatet

Cito fik en konkret anbefaling til hvilket marked, de måtte udvide sin forretning til. Efterfølgende har Cito etableret en ny salgsafdeling på det nye marked, og har i dag en velfungerende forretning. Ydermere, har vores samarbejde resulteret i, at Cito nu ser anderledes på mulighederne for at etablere nye salgsafdelinger, og er blevet mere villige til at investere tid i udvidelse.