Dangard

klargoering-1

Udfordring

Dangard har på nuværende tidspunkt opnået en stærk markedsposition på markedet for industriel overfladebehandling af større og mindre stålkomponenter. Det er fordelt primært på vindmøllebranchen, stålskorstene, olie og gas samt infrastruktur og byggeri. Virksomheden havde et ønske om fortsat at være aktuel i markedet, følge med udviklingen og potentielt være på forkant med fremtidige markedstiltag. 

Da Dangard ikke havde mulighed for at afsætte interne ressourcer til at foretage denne tidskrævende og komplekse markedsafsøgning, kontaktede de os. Vi vil kunne afdække hvilke udviklingspotentialer, de måtte opsøge og hvilke de bør undlade at gå efter.

Løsning

Vi udarbejdede i samarbejde et rammeværktøj, som kunne vurdere flere områder af markedet. Herunder eksempelvis: kundepotentialet i nuværende og nye brancher, innovationsgraden og den forventede udvikling indenfor udvalgte processer samt et billede af den overordnet udvikling i markedet. Dette skabte blandt andet overblik over aktuelle konkurrerende virksomheder, tendenser for udviklingen i branchen samt en indsigt i nye kundeemner indenfor nye segmenter.

sandblaesning_2
maling-1

Resultat

Dangard har i forbindelse med vores samarbejde fået et værdifuldt overblik over branchens nuværende og forventede tilstand i fremtiden, samt hvilke fremtonende udviklingstendenser der findes i markedet. Ydermere, har Dangard fået et redskab til at vurdere sine egne aktiviteter, og mulighed for at kunne tilpasse og forstærke sine markedsaktiviteter.

Vil du være vores næste succescase?

Anders_kundeloyalitet