Betydningen af en tydelig retning for SMV’en

Retning

Del artiklen

For at fastholde dine kunder må du kende din strategi og dine konkurrenter. Har du den rigtige strategi i forhold til dine konkurrenter, og fokuserer du tilstrækkeligt på, og anvender dine styrker aktivt?

Der er tidligere lavet studier, som viser en tydelig sammenhæng mellem virksomheder, der arbejder fokuseret og analytisk med strategi og øget vækst. Det er bl.a. Center for ejerledede virksomheder på Copenhagen Business School, der har valideret, at det ikke er en skrøne, og at det derfor kan betale sig at tage strategiarbejdet seriøst.

Én af de tendenser, der tydeligt indikerer, at der er et overset potentiale i at få styr på retningen kan bl.a. ses i, at virksomheder, der mestrer processen angående formulering af målsætninger og strategi i gennemsnit kan opnå en vækst på 4 procentpoint højere end de, der enten ikke har en strategi, eller blot ikke har været grundig med analysearbejdet forud for og under strategiprocessen.

3 væsentlige pointer om oversete potentialer ved en tydelig retning gennem strategiarbejdet:

  • Ca. 25% af danske SMV’ere har ikke formuleret en klar målsætning for deres virksomhed , og ca. 17% har formuleret en målsætning, men uden i højere grad at have analyseret virksomhedens ressourcer, markedsforhold og konkurrencesituation grundigt nok.
  • Mange ejerledere, op imod 32%, får ikke omsat deres målsætninger til konkrete og eksekverbare handlingsplaner samt arbejdsopgaver for medarbejderne.
  • Kun ganske få SMV’ere mestrer rent faktisk alle facetter af arbejdet med formulering af målsætninger og strategi for virksomhedens udvikling. Dette tal er på kun 3%.

Derfor er der et stort potentiale for vækst og udvikling, hvis denne gruppe af virksomheder, der endnu ikke er blevet helt skarpe på deres strategiprocess, forbedrer deres arbejde med at formulere målsætninger, og får omsat dem til handlingsplaner og arbejdsopgaver – der bør bygges på grundige analyser.

En af de væsentlige pointer fra en nylig undersøgelse fra Aalborg Universitets strategibarometer 2022 er, at toplederne som udgangspunkt ikke bruger tid nok på at kommunikere strategien ud til organisationen. Dette understøttes yderligere af, at opfattelsen blandt mellemlederne og medarbejderne er, at strategien ikke er kendt på alle niveauer i organisationen, samt at strategien ikke bliver omsat til handlingsplaner.

Undersøgelsen indikerer, at toplederne er mere optaget af at formulere strategien, og er mindre fokuseret på at eksekvere den.

Start din virksomheds tydelige rejse her: Strategi365

Få opdateringer

Få opdateringer og viden om forretningsudvikling for SMV'er

Udforsk mere

Business Model Canvas
Strategi & Forretningsudvikling

Business Model Canvas (BMC)

Ved at fylde hver af de ni byggesten ud, kan virksomheder identificere, hvad der er vigtigt for deres forretning

Har du lyst til at booste din forretning?

Vi ringer dig op