Bedre Dækningsbidrag

Skift fokus til de attraktive kunder

Undersøgelse af jeres kunder og produkter

laimannung-zK2dog4UPR4-unsplash

Hvor skal dit fokus være?

Undersøgelse af din virksomhed med fokus på jeres kunder og produkter, giver vitale indsigter i hvordan din virksomhed har udviklet sig gennem de seneste år. Analysen kan skabe et overblik og sikre, at i hele tiden arbejde i den rigtige retning.

Dette inkluderer blandt andet en øget forståelse for:

  • Hvilke produkter i skal sælge

  • Hvem i skal sælge til

  • Hvordan i kan sælge mest effektivt

Ved at foretage analyser af kundedata, vil du kunne identificere hvilke parametre guld-kunderne (målt i højest dækningsbidrag) for virksomheden har. 

Identificer guld-kunder

Hvis din virksomhed skal identificere guld-kunder, vil det være ideelt at analysere på dine kundedata, eksempelvis: 

  • Omsætning pr. kunde

  • Ressourcetræk pr. Kunde (måles i både timer og kr.)

  • Hvilken værdi du skaber hos den enkelte kunde.

Ved at have indsigt i disse 3 nøglefaktorer, forstår du både den finansielle attraktivitet nu og fremadrettet, samt hvor din virksomheds styrker er i relation til kunden. Af dette, kan din virksomhed aflede hvordan i skal positionere jer på markedet for at tiltrække de mest attraktive kunder for jeres virksomhed. Med andre ord, kan I forøge jeres dækningsbidrag ved at udvælge de kunder, som i skaber højest værdi for, og er villig til at betale en højere pris for jeres service/produkt.

Gennem denne analyse får jeres virksomhed en objektiv sandhed, hvilket gør det muligt for at træffe hurtige beslutninger i dagligdagen med nok indsigt til at vide, hvad der er mest hensigtsmæssigt og tilpasset virksomhedens overordnede målsætning, og dermed skabe forudsætningerne for at kunne indfri disse. 

 

 

IMG_1741

Hvordan arbejder vi med at forbedre dit dækningsbidrag?

Virksomheder er et produkt af bevidste beslutninger, hvorfor det er særlig vigtig at vide, hvilket grundlag man tager beslutninger på. Derfor er vi specialiseret i at indsamle og bearbejde data, så vi kan danne den nødvendige viden, og grundlag, som giver dig mulighed for at tage bevidste beslutninger og dermed handlinger.

Dette gælder særligt, når virksomheden skal træffe beslutninger, omhandlende, hvilke kunder virksomheden skal sælge til, hvilke sortiment af ydelser de skal sælge samt hvilken prissætning de skal have.

Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nøgletal om denne service:

1

gange større sandsynlighed for at fastholde kunder

1

gange større sandsynlighed for at tilegne nye kunder

1

gange større sandsynlighed for at være profitable

Se tidligere cases

Optimer ved brug af målrettet data