Balanceret vækst i SMV’er

Del artiklen

Inden i sætter gang i den ambidextrøse (to-håndet) virksomhed, og skubber gang i drift eller udvikling – hvad end der er ubalance af. Bør I overveje hvilken type balance, der passer til jeres virksomhed. Her skelnes overordnet mellem to typer, der kommer med hver sine fordele og udfordringer.

Integreret balance

Balancen skabes i samme afdeling hvor driften varetages, medarbejderne skal dermed drifte og udvikle – ikke nødvendigvis samtidigt.

Idéen er her, at aktiviteterne, der indeholder drift og udvikling, komplementerer hinanden og skaber gensidig værdi.

Udfordringen er dog – om der tid og kompetencer til begge? Hvis ja, hvordan fremmer ledelsen så en kultur, der uforstyrret kan skifte mellem drifts- og udviklingsaktiviteter?

Differentieret balance

Balancen skabes i en afdeling der ikke varetager driftsmæssige aktiviteter – altså etableres en afdeling eller et team, der er dedikeret til udvikling (også kendt som research and development).

Her er tanken, at drift og udvikling er uforenelig i samme afdeling, da de vil kæmpe om den samme mængde ressourcer (tid og fokus), og skabe interne stridigheder. Dette undgås med et udviklingshold, der arbejder uafhængigt af driften.

Med en differentieret balance udfordres ledelsens ressourcer på koordinering mellem de to afdelinger for at implementering af nye aktiviteter i virksomheden, samlet set, kan lykkes. Der er altså i større grad udfordringer ved overleveringen af udviklingen til driften.

Tidsperspektivet

Det er klart, hvis I ønsker at skabe en differentieret balance gennem et team dedikeret til udviklingsaktiviteterne, er det “nemmere” at udvikle og drifte samtidigt – det kan vi kalde den parallelle indsats.

Er ønsket derimod en integreret balance, kan den parallelle indsats blive udfordret af konjunkturer, godt vejr og polterabends – perioder, der skaber travlhed i driften. Er dette tilfældet i jeres virksomhed, kan den sekventielle indsats være jeres løsning for at skabe en sund balance. I praksis betyder dette, at balancen skabes ved at udvikle i sprint i perioder, hvor driften er mindre ressourcekrævende.

Er du klar til udvikling uden det forstyrrer driften? Klik her: Strategi365

Få opdateringer

Få opdateringer og viden om forretningsudvikling for SMV'er

Udforsk mere

Business Model Canvas
Strategi & Forretningsudvikling

Business Model Canvas (BMC)

Ved at fylde hver af de ni byggesten ud, kan virksomheder identificere, hvad der er vigtigt for deres forretning

Retning
Strategi & Forretningsudvikling

Betydningen af en tydelig retning for SMV’en

For at fastholde dine kunder må du kende din strategi og dine konkurrenter. Har du den rigtige strategi i forhold til dine konkurrenter, og fokuserer

Har du lyst til at booste din forretning?

Vi ringer dig op