Kommerciel due diligence

kundeindsigtwibergis

I forbindelse med opkøb og eller salg af virksomheder, bliver der som regel gennemført en due diligence process for at vurdere risiko og afdække potentialer.